Om Happy Spa & Kafé

Happy

- en daglig verksamhet AB

Spa & Kafé

 

Om Happy Spa & Kafé

 

 

Genom att starta Spakafé Happy kan vi nu förverkliga de idéer vi har, om hur vi vill att en bra verksamhet ska se ut.

Happy spa & kafé heter vi för att vi vill ha ett namn som talar om vad vi sysslar med. Vi tycker tydlighet är viktigt. Inriktningen är ju SPA, kafé och friskvård. Glädje är viktigt för att må bra.

 

Vi vill erbjuda deltagarna en meningsfull daglig verksamhet.

 

Verksamheten ska;

•stimulera och utmana

•bibehålla och utveckla färdigheter

•skapa trygghet

•främja delaktighet i samhället

 

Insatserna är individuellt utformade utifrån den enskilde deltagarens förutsättningar och vilja av både innehåll och stöd, inom ramen av verksamhetens inriktning

Verksamheten grundas på respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.

 

 

Välkomna till Happy Spa & Kafé!

Företaget är ett dotterbolag till HOMSAN AB

 

Om du har synpunter eller klagomål använd blanketten här

. 2014 Spakafé Happy - en daglig verksamhet 556904-1147 I dv@spakafehappy.se I Tel: 08 122 933 25