Om Happy

Happy

- en daglig verksamhet AB

Spa & Kafé

Teater

 

Happy daglig verksamhet

med inriktning spa,kafé och teater

 

 

Genom att starta Happy kan vi nu förverkliga de idéer vi har, om hur vi vill att en bra verksamhet ska se ut.

 

Vi vill erbjuda deltagarna en meningsfull daglig verksamhet.

 

Verksamheten ska;

•stimulera och utmana

•bibehålla och utveckla färdigheter

•skapa trygghet

•främja delaktighet i samhället

 

Insatserna är individuellt utformade utifrån den enskilde deltagarens förutsättningar och vilja av både innehåll och stöd, inom ramen av verksamhetens inriktning

Verksamheten grundas på respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.

 

 

Välkomna till Happy!

Företaget är en del av HOMSAN AB

 

Om du har synpunter eller klagomål använd blanketten här

. 2014 Spakafé Happy - en daglig verksamhet 556904-1147 I dv@spakafehappy.se I Tel: 08 122 933 25