Om Happy Spa & Kafé

Happy

- en daglig verksamhet AB

Spa & Kafé

 

Om Happy Spa & Kafé

 

Spakafé Happy startades upp av Lotta Bohlin och Maria Jernvall. Företaget är ett dotterbolag till HOMSAN AB sedan 2015.

 

Genom att starta Spakafé Happy kan vi nu förverkliga de idéer vi har, om hur en bra verksamhet ska se ut.

Spakafé Happy heter vi för att vi vill ha ett namn som talar om vad vi sysslar med. Vi tycker tydlighet är viktigt. Inriktningen är ju SPA, kafé och friskvård. Glädje är viktigt för att må bra.

 

Vi vill erbjuda deltagarna en meningsfull daglig verksamhet.

 

Verksamheten ska;

•stimulera och utmana

•bibehålla och utveckla färdigheter

•skapa trygghet

•främja delaktighet i samhället

 

Insatserna är individuellt utformade utifrån den enskilde deltagarens förutsättningar och vilja av både innehåll och stöd, inom ramen av verksamhetens inriktning

Verksamheten grundas på respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.

 

 

Välkomna till Happy Spa & Kafé!

 

Om du har synpunter eller klagomål använd blanketten här

. 2014 Spakafé Happy - en daglig verksamhet 556904-1147 I dv@spakafehappy.se I Tel: 08 122 933 25