Maria Jernvall

Happy

- en daglig verksamhet AB

Spa & Kafé

TeaterJag heter Maria ”Mimmi” Jernvall och är anställd som förskollärare på Spakafè Happy


Jag är utbildad förskollärare och har många års erfarenhet av arbete med bl.a. personer med intellektuell funktionsnedsättning, ASD och andra funktionsnedsättningar.


Jag är kunnig i både de dövas teckenspråk och tecken kommunikation och är utbildad Spa-och hudvårdsterapuet.


Jag har jobbat imånga olika verksamheter för personer med funktionsnedsättningar som gruppboende, specialförskola, grundsärskola och gymnasiesärskola


För mig är det självklart att personer med en intellektuell funktionsnedsättning använder kognitivt stöd/ hjälpmedel precis som en person med synnedsättning använder glasögon för att kompensera sin funktions-nedsättning.


Att ha kontroll på sin vardag är viktigt för oss alla..       2014  Spakafé Happy - en daglig verksamhet  556904-1147   I     dv@spakafehappy.se      I   Tel:  08 122 933 25