Om Happy
Spa & Kafé

Teater


    Happy daglig verksamhet

med inriktning spa,kafé och teaterGenom att starta Happy kan vi nu förverkliga de idéer vi har, om hur vi vill att en bra verksamhet ska se ut.


Vi vill erbjuda deltagarna en meningsfull daglig verksamhet.


Verksamheten ska;

•stimulera och utmana

•bibehålla och utveckla färdigheter

•skapa trygghet

•främja delaktighet i samhället


Insatserna är individuellt utformade utifrån den enskilde deltagarens förutsättningar och vilja av både innehåll och stöd, inom ramen av verksamhetens inriktning

Verksamheten grundas på respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.                                     Välkomna till Happy!

                           

                                    Företaget är en del av HOMSAN AB


           Läs mer om Homsans hantering av personuppgifter (GDPR)

     Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi sparat om dig.

         Kontakta då Homsans dataskyddsombud: dataskyddsombud@homsan.se

Om du har synpunter eller klagomål använd blanketten här

.       2014  Happy daglig verksamhet  556904-1147   I     dv@spakafehappy.se      I   Tel:  08 122 933 25