Lotta Bohlin
Spa & Kafé

Teater


Jag heter Lotta Bohlin och är verksamhetschef på

Spakafé Happy.


Jag är leg. arbetsterapeut och har många års erfarenhet av arbete med  personer som har en intellektuell funktionsnedsättning, ASD och flerfunktionsnedsättningar. Jag har utbildat mig i teckenkommunikation som stöd och har fördjupad kunskap om kognitiva hjälpmedel och kognitivt stöd.


Jag är även utbildad taktilterapeut, massör, kostpedagog och SPA-terapeut.


Jag har haft förmånen att både jobba i projekt och vara med att starta upp många olikatyper av verksamheter.


Jag har arbetat inom habilitering, daglig verksamhet, gruppboende och gymnasiesärskola.


För mig är det självklart att personer med en intellektuell funktionsnedsättning använder kognitivt stöd/ hjälpmedel precis som en person med synnedsättning använder glasögon för att kompensera sin funktionsnedsättning.


Att ha kontroll på sin vardag är viktigt för oss alla.

.       2014  Happy daglig verksamhet  556904-1147   I     dv@spakafehappy.se      I   Tel:  08 122 933 25